[Chennai Trekking Club] CTC Ainthinai – Grow Your Own Saplings – Success Stories

Kalaiselvi Sivakumar

இயற்கையோடு வாழ வேண்டும் என்று படிப்பது வேறு, வாழ்வது வேறு. இயற்கையே தெய்வம் என்று படித்த எனக்கு, Chennai Trekking Club மூலம் இயற்கையோடு வாழ சந்தர்ப்பம் கிட்டியவுடன், சட்டென்று பற்றிக்கொண்டேன் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

அதன்தொடர்ச்சியாக ஐந்திணை குழுவுடன் இணையும் வாய்ப்பு அமைந்தது. சனி , ஞாயிறு ஓய்வு நாட்களில் அதிகாலையிலேயே மரக்கன்றுகள் நடுதல், பராமரித்தல் என்று விரிந்த போதும், மனது குதூகலம் அடைந்தது. வீட்டிலேயே நாமே மரக்கன்றுகள் வளர்த்துக் கொடுக்கலாம் என்ற போது பெற்ற ஆனந்தத்தை வார்த்தைகளால் சொல்ல இயலுமா என்று தெரியவில்லை.இயற்கைக்கே

நாம் தாயாகிறோமா என்ற வியப்பே மிகுதியாக இருந்தது. இரண்டு மூன்று வார காலம் பிரசவ காலம் போலவே பொருத்திருந்து, முளைத்த கன்றுகளை பார்த்த போது, ஈன்ற பிள்ளையைப் போன்றுதான் உணர்வைப் பெற்றேன். அது என்

மகள்பிறந்த நாளாக அமைந்ததை என்னவென்று சொல்லுவது? GYOS என்னும் what’s up group ல் எல்லோரும் படங்களைப் பகிர்ந்துகொண்ட போது கூட, ஏன் என் மரக்கன்றுகள் செழித்து வளரவில்லை, என்ன செய்யலாம்

என்று தகவல்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம். சில வளர்ந்தன சில மாண்டன, எனினும் எனக்கு முயற்சி விட மனமில்லை.

கொடுத்த கன்றுகள் வளரவில்லை என்றால் என்ன, நமக்கு கிடைத்ததை வளர்ப்போம் என்று இப்போது மா, பலா, அரசு, ஆல், அத்தி

என இருபதிற்கும் மேல்பட்ட கன்றுகள்(குழந்தைகள்) உள்ளன. இவை எங்கோ யாருக்கோ நிழல் தரப்போகின்றன வாழியவே,

என்று வாழ்த்தி வளர்ப்பதில் உள்ளமகிழ்ச்சியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஐந்திணைக்கு மனம்

நிறைந்த நன்றிகள்.

Balaji

Being from a farming background I always love to be surrounded by green cover. I used to plant small saplings and veggie plants around my home in my native town. After coming to Chennai; I had always wished to go back to my home to see those plants. After Vardah cyclone I could see empty streets without any green cover or shades. The streets that I go to my office were so hot during day time. I knew Government was not going come with a better solution to fix it up. Then I chanced upon this wonderful group of volunteers in Facebook and attended an event. Everyone in the group was energetic and they really wanted to contribute to make a better and greener future. Best part with this team is growing saplings on their own with small places available which inspired me a lot. Not able to attend events regularly and I thought of setting up small nursery in my home. Started a small nursery 7 months back in my terrace and gave 100+ saplings in the first batch to Ainthinai. Neighbours used to water the saplings when am not around. And the second batch was a tragedy lost 70+ saplings to pigeon and bad weather condition. Now my nursery is have 40 saplings hope to grow huge and big. Thanks for Inspiring, together we can make this world a better place to live.

Anu Ganesan 

I grow plants for many reasons:  mostly for happiness.  seeing  them grow will give you positive vibe in your life , plants never give up , plants always find a small crack of sunlight and a glimmer of hope to grow. Gardening is one of my hobbies, after moving to hostel -life, couldn’t find way to do. At that time Ainthinai came up with a great idea called GROW YOUR OWN SAPLINGS (GYOS).   In GYOS event, I collected few seeds (Pungai, puvarau, sara kondarai, vagai), red soil, manure and empty milk cover from Ainthinai team. Initially I had sowed 10 seeds (mostly pungai and puvarasu) and kept all under sufficient sun light place, after couple of weeks; most of the seeds got germinated except sarakondarai and vagai.  Then I have moved to my new hostel, where there was no place to keep my saplings in a safer place.  I had to keep saplings outside to provide sufficient light. There was an old man from agriculture background family who was working as a security for our hostel. After I kept saplings outside, he was so curious to know why I am growing these saplings while I stay in hostel. Then I explained to him about CTC, ainthinai and GYOS. he was so inspired about ainthinai’s work, then he help me to put a shed using cardboard and other waste materials for saplings to protect from excess sun light.  We decided to grow more saplings, then I collected more seeds, red soil and manure from sohlinganalur nursery. Every day I pour water while going office and after returning from office, during day time my security anna had taken care of my all saplings. After it’s grown more than 2 feet, we have changed the base cover, added more soil and few manure.  Without his support I wouldn’t have grown 40+ saplings and achieved 80 % of success rate. That’s how we have grown 40+ saplings I haven’t faced much problem while growing saplings except red soil shortage and space issue. My neighbor was inspired by our work, so he gave me few sandle wood tree saplings.  GYOS not only inspired me, it’s inspired my hostel maid, security man and neighbor to grow their own plants.

Nandhagopal

Through GYOS (CTC) I got the trainings & methods to grow the tree from seed. GYOS has plant the interest on me to grow some trees. They though me to plant a tree is more important than maintaining it. Now I am growing few samples also I adapt a new habit of collecting seeds wherever I go. Currently I formed a small community and insisting everyone to grow atleast one tree in life time. As beginning of this initiative we have plant a sapling in my office and we are pouring water daily and maintaining on regular basis. Thanks GYOS to make my life meaningful.

Indra Rajesh kumar

I love all green events of Ainthinai, especially the collection of seeds during summer as part of “Grow your own Saplings“.Variety of seeds like “Neem, Pungai, Poovarasan, Yanai KunduMani, Naval, Vaagai, Sarakondrai” became so special to me during the seed collection drive. Learnt the method to raise the saplings at home from Ainthinai and implemented it at my terrace. A portable seed bed was set up with sand; black soil and dried leaves. Seeds were put into the seed bed by making a hole an inch deep depending on its sprouting period. Every morning watering the seed bed was a bonding activity which brings me peace, and eliminating all other stresses.Each seed had its own sprouting period and the Neem seed stood first in the list which had a speedy sprouting process (where seeds were soaked in water over night before they were into the process). It was a divine feeling looking at the green seed pushing its neck out of the bed and opening its heart.

Finally the day had come and the heart of seeds opened to a new young sapling which rose to see the wonderful world outside. Regular watering was done to strengthen the saplings which were widening its green arms and feathery fingers to this world.The saplings were filling me with peace, love, joy with their sky kissing appearance every day.Transferred the knowledge to kids at home and who happily involved in green activities at home.A day had come and they were repacked from bed and safely handed to the hands of Aithinai for further care and maintenance.The 6 pillars so we call it: trees help clean the air we breathe, clean the water we drink, provide habitat for biodiversity, provide social impact (jobs), improve health, and help regulate our climate.

Kalimuthu

Na first time GYOS (Grow Your Own Saplings) 24-Sep-2017 event attend pannunaen. antha event na ethirpaathadha vida athiga santhosatha thanthuchu. event la cover, 15 seeds mixed soil ellame thanthanga with proper guidance oda. event muncha night ye seed ella cover la pottu nattu vechaen. athu yeppada mulaikum nu oru ethirpappodave two weeks pochu. Azhaga kutti maram grow aachu. Ainthinai la neraiya peru avlo involvement oda work pannarathu unnum ennaku boost thanthuchu,

Own sapling valaka start pannunathula irunthu oru relationship ennaku kedacha mari iruku, daily saplings pakkum pothu oru santhosam kedaikum atha feel panna madumtha therium.  http://www.stoveglass.net/guitar/matlab-purchase-price/ http://veronicaleea.com/photoshop/buy-cheap-adobe-photoshop-lightroom-5/ Online casino games not downloaded Saplings ella en best friends na thanimaila irukum pothum kuda thanimaila irugangara feel varama paathukittanga. Athoda cinna cinna asaivum kuda etho nammakitta communicate pannara feel irukum. Final ah onnu sollara enga chithappa sonnathu “Namaku evlotha sothu irunthalu athu adutha adutha thalai muraikum pokum pothu paiyanodathu, peranodathu current arukitta iruko avungatha property of owner-nu solluvanga, aana namma veigara maram ethana thalamuraiya kadanthalu namma vechatha namma pera sollum”.

Ainthinai life-la oru nalla experience thanthuchu sapling growing la. Intha ella saplings-m oru-naal marama pakkaiyala antha sonthosam sollamudiyatha alavu irukum.

Are you inspired from the above stories and wanted to start GYOS in your home? Please register the below link. In couple of months you would also share another success stories of GYOS v2.0

Register Here!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 6 =